Sekretariát: +421 2 572 04 501 English
PP7RP 2009
Výzva na podávanie žiadostí o registráciu a refundáciu nákladov na prípravu projektov 7. rámcového programu Európskej únie - PP7RP 2009

Pre túto výzvu momentálne nie sú žiadne otázky a odpovede.