phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
VV 2010 (Apríl)
Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2010 (Apríl)
Grantové
schémy