phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
Slovensko – Česko RD 2021
Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Českej republike

Otázky

Odpovede

Odpovede na najčastejšie kladené otázky riešiteľov bilaterálnych výziev nájdete tu.
Grantové
schémy