phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
Aktuality
22.8.2019

APVV Vás pozýva na výročnú konferenciu, ktorá sa uskutoční 12. 09. 2019.

13.8.2019
Dňa 15. 08. 2019 od 14:00 do 17:00 hod. bude prebiehať systémová údržba informačných systémov a IKT zariadení. Počas vykonávanej údržby môžu byť niektoré informačné systémy nedostupné.
29.7.2019
Agentúra dňa 29.07.2019 zverejňuje rozhodnutie Rady pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu o žiadostiach podaných v rámci verejnej výzvy SK-BY-RD 2019.
8.7.2019

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike, Českej republike, Rakúskej republike, Srbskej republike a Francúzskej republike.

Dátum vyhlásenia výzvy je 8. 7. 2019, dátum ukončenia výzvy je 20. 9. 2019.

1.7.2019

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a vo Francúzskej republike.

Dátum vyhlásenia výzvy je  1. 7. 2019, dátum ukončenia  výzvy je  2. 9. 2019.

27.6.2019

Agentúra oznamuje, že v mesiacoch júl a august 2019 bude podateľňa otvorená v čase od 9:30 do 12:00 hod. a od 13:00 do 14:00 hod.

O agentúre
O agentúre

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (agentúra) bola zriadená v roku 2005 zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

Agentúra je rozpočtová organizácia napojená na rozpočet Slovenskej republiky prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a napĺňa programové vyhlásenie vlády, v ktorom je medzi hlavnými prioritami uvedené budovanie vedomostnej spoločnosti na Slovensku.

Vytvorte si vlastné menu

Bližšie informácie o rýchlej navigácii.

Vyhlásené výzvy
Zoznam aktuálne vyhlásených výziev, v ktorých je možné podávať žiadosti
Dátum uzavretia: 2. 9. 2019
Zostávajúci čas: 9 dní, 1 hodina
Dátum uzavretia: 20. 9. 2019
Zostávajúci čas: 27 dní, 1 hodina
Dátum uzavretia: 30. 9. 2019
Zostávajúci čas: 37 dní, 1 hodina
Aktívne grantové schémy
Aktívne grantové schémy

Zoznam grantových schém
Zobrazenie všetkých aktívnych grantových schém

Archív grantových schém
Archív grantových schém

Archív grantových schém
Zobrazenie všetkých archivovaných grantových schém

Zverejňovanie údajov
Povinne zverejňované údaje

o objednávkach a faktúrach

Databáza financovaných projektov
Zoznam projektov financovaných agentúrou
Podujatia
12.Sept

Agentúra na podporu výskumu a vývoja Vás pozýva na výročnú konferenciu, ktorá sa uskutoční 12. 09. 2019.

Publikácia 2018

 publikácia_2017

Výročná správa 2018