phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
Aktuality
14.1.2021
Bratislava 13. januára 2021: My, podpísaní predstavitelia špičkových vedeckých inštitúcií, sme už od vypuknutia pandémie hrdí na slovenské vedkyne a vedcov a v rámci svojich možností im poskytujeme mimoriadnu podporu.
12.1.2021
APVV informuje riešiteľov projektov, že termín na predkladanie ročných a záverečných správ ostáva nezmenený, tj. do 31.01.2021 (netýka sa PP-COVID 2020). Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu bude APVV akceptovať predkladanie ročných a záverečných správ predovšetkým v elektronickej podobe.
8.1.2021

Z dôvodu zabránenia šírenia vírusu COVID-19 Vám oznamujeme, že podateľňa bude od 11.1. do 22.1.2021 pre verejnosť zatvorená a zamestnanci budú pracovať z domu v zmysle pokynu riaditeľa.

7.1.2021

Agentúra na podporu výskumu a vývoja a Joanneum Research Forschungsgesellschaft mbH podpísali memorandum o porozumení, ktorým sa agentúra zapojila do spolupráce vo výskumnom projekte GRANteD.

2.1.2021
Z dôvodu zabránenia šírenia vírusu COVID-19 Vám oznamujeme, že podateľňa bude od 4.1. do 11.1.2021 pre verejnosť zatvorená a zamestnanci budú pracovať z domu v zmysle pokynu riaditeľa.
3.12.2020

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR vymenoval JUDr. Stanislava Mydla do funkcie riaditeľa Agentúry na podporu výskumu a vývoja s účinnosťou od 01.12.2020 na základe výsledku výberového konania.

O agentúre
O agentúre

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (agentúra) bola zriadená v roku 2005 zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

Agentúra je rozpočtová organizácia napojená na rozpočet Slovenskej republiky prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a napĺňa programové vyhlásenie vlády, v ktorom je medzi hlavnými prioritami uvedené budovanie vedomostnej spoločnosti na Slovensku.

Vytvorte si vlastné menu

Bližšie informácie o rýchlej navigácii.

Vyhlásené výzvy
Momentálne nie sú otvorené žiadne výzvy.
Aktívne grantové schémy
Aktívne grantové schémy

Zoznam grantových schém
Zobrazenie všetkých aktívnych grantových schém

Archív grantových schém
Archív grantových schém

Archív grantových schém
Zobrazenie všetkých archivovaných grantových schém

Zverejňovanie údajov
Povinne zverejňované údaje

o objednávkach a faktúrach

Databáza financovaných projektov
Zoznam projektov financovaných agentúrou
Podujatia
Momentálne nie sú žiadne pripravované podujatia.
Publikácia 2020

 publikácia_2017

Výročná správa 2019