phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
Aktuality
19.1.2022
Predsedníctvo APVV sa stretlo dňa 18.01.2022 už v novom zložení. Noví členovia boli menovaní vládou SR s účinnosťou od 09.12.2021.
4.1.2022
APVV upozorňuje, že termín na predkladanie ročných a záverečných správ ostáva nezmenený, t.j. do 31.01.2022 (okrem VV 2020, pri ktorej sa ročné správy predkladajú do 05.04.2022). Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu bude APVV akceptovať predkladanie ročných a záverečných správ predovšetkým v elektronickej podobe.
17.12.2021

Oznamujeme žiadateľom v rámci verejnej výzvy SK-CN 2021, že sa posúva termín zverejnenia rozhodnutí a plánovaný začiatok riešenia podporených projektov.

16.12.2021

Agentúra dňa 16.12.2021 zverejňuje poslednú časť rozhodnutí v rámci verejnej výzvy PP H-EUROPE 2021.

15.12.2021
Agentúra dňa 15.12.2021 zverejňuje rozhodnutie Rady pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu o žiadostiach podaných v rámci verejnej výzvy SK-PL 2021.
6.12.2021
Oznamujeme žiadateľom v rámci verejnej výzvy SK-UA 2021, že sa posúva termín zverejnenia rozhodnutí a plánovaný začiatok riešenia podporených projektov.
O agentúre
O agentúre

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (agentúra) bola zriadená v roku 2005 zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

Agentúra je rozpočtová organizácia napojená na rozpočet Slovenskej republiky prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a napĺňa programové vyhlásenie vlády, v ktorom je medzi hlavnými prioritami uvedené budovanie vedomostnej spoločnosti na Slovensku.

Vytvorte si vlastné menu

Bližšie informácie o rýchlej navigácii.

Vyhlásené výzvy
Momentálne nie sú otvorené žiadne výzvy.
Aktívne grantové schémy
Aktívne grantové schémy

Zoznam grantových schém
Zobrazenie všetkých aktívnych grantových schém

Archív grantových schém
Archív grantových schém

Archív grantových schém
Zobrazenie všetkých archivovaných grantových schém

Zverejňovanie údajov
Povinne zverejňované údaje

o objednávkach a faktúrach

Databáza financovaných projektov
Zoznam projektov financovaných agentúrou
Podujatia
Momentálne nie sú žiadne pripravované podujatia.
Publikácia 2021

 publikácia_2021

Výročná správa 2020