phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
Aktuality
3.8.2021
Dňa 06. 08. 2021 od 7:30 do 10:00 hod. bude prebiehať systémová údržba informačných systémov a IKT zariadení. Počas vykonávanej údržby budú informačné systémy APVV nedostupné.
22.7.2021
Informujeme všetkých úspešných žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektov vo Verejnej výzve VV 2020 o vydaní usmernenia k čerpaniu finančných prostriedkov po 01.08.
19.7.2021

Oznamujeme žiadateľom verejnej výzvy PP H-EUROPE 2021, že na základe súhlasu ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 09. júla 2021 sa rozširuje podpora projektových návrhov v rámci tejto výzvy o nasledujúcu časť programu Európskej únie Horizon Europe, a to: „Rozširovanie účasti a posilnenie Európskeho výskumného priestoru“ a v tomto zmysle bolo upravené aj úplné znenie výzvy.

15.7.2021
Agentúra dňa 15. 07. 2021 zverejňuje rozhodnutia o žiadostiach podaných v rámci verejnej výzvy VV 2020 pri dodatočne podporených projektoch.
14.7.2021
Agentúra na podporu výskumu a vývoja vzhľadom na priaznivé rozpočtové možnosti pristúpila na základe rozhodnutia Predsedníctva a v zmysle súhlasu ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR k navýšeniu maximálneho objemu finančných prostriedkov alokovaných na verejnú výzvu VV 2020.
30.6.2021

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Ruskej federácii. 

Dátum vyhlásenia výzvy je 30. 6. 2021, dátum ukončenia výzvy je 31. 8. 2021.
O agentúre
O agentúre

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (agentúra) bola zriadená v roku 2005 zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

Agentúra je rozpočtová organizácia napojená na rozpočet Slovenskej republiky prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a napĺňa programové vyhlásenie vlády, v ktorom je medzi hlavnými prioritami uvedené budovanie vedomostnej spoločnosti na Slovensku.

Vytvorte si vlastné menu

Bližšie informácie o rýchlej navigácii.

Vyhlásené výzvy
Zoznam aktuálne vyhlásených výziev, v ktorých je možné podávať žiadosti
Dátum uzavretia: 31. 8. 2021
Zostávajúci čas: 26 dní, 2 hodiny
Dátum uzavretia: 10. 10. 2021
Zostávajúci čas: 66 dní, 2 hodiny
Aktívne grantové schémy
Aktívne grantové schémy

Zoznam grantových schém
Zobrazenie všetkých aktívnych grantových schém

Archív grantových schém
Archív grantových schém

Archív grantových schém
Zobrazenie všetkých archivovaných grantových schém

Zverejňovanie údajov
Povinne zverejňované údaje

o objednávkach a faktúrach

Databáza financovaných projektov
Zoznam projektov financovaných agentúrou
Podujatia
Momentálne nie sú žiadne pripravované podujatia.
Publikácia 2020

 publikácia_2017

Výročná správa 2020