phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
Aktuality
5.12.2018
Agentúra dňa 05.12.2018 zverejňuje piate rozhodnutie o žiadostiach podaných v rámci verejnej výzvy PP H2020. Ďalšie rozhodnutia k tejto výzve budú zverejňované priebežne.
13.11.2018
Z dôvodu ukončenia výzvy VV2018 budú dňa 13.11.2018 predĺžené stránkové hodiny podateľne do 16,00 hod.
12.11.2018
Agentúra dňa 12.11.2018 zverejňuje štvrté rozhodnutie o žiadostiach podaných v rámci verejnej výzvy PP H2020. Ďalšie rozhodnutia k tejto výzve budú zverejňované priebežne.
23.10.2018
Na základe rozhodnutia Predsedníctva APVV sa posúva dátum uzavretia verejnej výzvy PP H2020 na 30.11.2018.
17.10.2018
Z dôvodu aktualizácie sieťovej infraštruktúry budú informačné systémy agentúry nedostupné dňa 18. 10. 2018 od 7:30 hod. do 10:00 hod.
11.10.2018
Agentúra dňa 11.10.2018 zverejňuje tretie rozhodnutie o žiadostiach podaných v rámci verejnej výzvy PP H2020. Ďalšie rozhodnutia k tejto výzve budú zverejňované priebežne.
O agentúre
O agentúre

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (agentúra) bola zriadená v roku 2005 zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

Agentúra je rozpočtová organizácia napojená na rozpočet Slovenskej republiky prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a napĺňa programové vyhlásenie vlády, v ktorom je medzi hlavnými prioritami uvedené budovanie vedomostnej spoločnosti na Slovensku.

Vytvorte si vlastné menu

Bližšie informácie o rýchlej navigácii.

Otvorené výzvy
Momentálne nie sú otvorené žiadne výzvy.
Aktívne grantové schémy
Aktívne grantové schémy

Zoznam grantových schém
Zobrazenie všetkých aktívnych grantových schém

Archív grantových schém
Archív grantových schém

Archív grantových schém
Zobrazenie všetkých archivovaných grantových schém

Zverejňovanie údajov
Povinne zverejňované údaje

o objednávkach a faktúrach

Databáza financovaných projektov
Zoznam projektov financovaných agentúrou
Podujatia
Momentálne nie sú žiadne pripravované podujatia.
Publikácia 2017

 publikácia_2017

Výročná správa 2017