phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
Aktuality
8.10.2019
Dňa 10. 10. 2019 od 7:30 do 08:00 hod., 
dňa 11. 10. 2019 od 8:00 do 9:00 hod. a medzi 11:00 a 12:00 hod. 
bude prebiehať systémová údržba informačných systémov a IKT zariadení a zároveň výmena elektromeru zo strany Západoslovenskej distribučnej, a.s. Počas vykonávanej údržby budú nedostupné všetky informačné systémy a aj webová stránka agentúry.
3.10.2019
Agentúra na podporu výskumu a vývoja sprístupňuje na verejné pripomienkovanie štúdiu uskutočniteľnosti projektu Manažment údajov IS APVV, aby sa k tomuto dokumentu mohli vyjadriť všetky stavovské organizácie i ostatné subjekty, ktoré sa venujú informatizácii a digitalizácii systémov verejnej správy.
2.10.2019
Agentúra dňa 02.10.2019 zverejňuje 3. časť rozhodnutí v rámci verejnej výzvy MVP 2019. Ďalšie rozhodnutia budú zverejnené priebežne, a to po ukončení kontroly podaných žiadostí.
25.9.2019
Agentúra dňa 25.09.2019 zverejňuje 2. časť rozhodnutí v rámci verejnej výzvy MVP 2019. Ďalšie rozhodnutia budú zverejnené priebežne, a to po ukončení kontroly podaných žiadostí.
24.9.2019
V zmysle Uznesenia č. 7 Predsedníctva APVV zo dňa 14. 5. 2019 informujeme žiadateľov o poskytnutie nenávratného finančného príspevku APVV o rozhodnutí Predsedníctva APVV v otázke uvedenia nepravdivých informácií zodpovedným riešiteľom v žiadostiach o poskytnutie nenávratného finančného príspevku.
18.9.2019
Agentúra dňa 18.09.2019 zverejňuje 1. časť rozhodnutí v rámci verejnej výzvy MVP 2019. Ďalšie rozhodnutia budú zverejnené priebežne, a to po ukončení kontroly podaných žiadostí.
O agentúre
O agentúre

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (agentúra) bola zriadená v roku 2005 zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

Agentúra je rozpočtová organizácia napojená na rozpočet Slovenskej republiky prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a napĺňa programové vyhlásenie vlády, v ktorom je medzi hlavnými prioritami uvedené budovanie vedomostnej spoločnosti na Slovensku.

Vytvorte si vlastné menu

Bližšie informácie o rýchlej navigácii.

Vyhlásené výzvy
Zoznam aktuálne vyhlásených výziev, v ktorých je možné podávať žiadosti
Dátum uzavretia: 12. 11. 2019
Zostávajúci čas: 29 dní, 7 hodín
Dátum uzavretia: 8. 11. 2019
Zostávajúci čas: 25 dní, 7 hodín
Aktívne grantové schémy
Aktívne grantové schémy

Zoznam grantových schém
Zobrazenie všetkých aktívnych grantových schém

Archív grantových schém
Archív grantových schém

Archív grantových schém
Zobrazenie všetkých archivovaných grantových schém

Zverejňovanie údajov
Povinne zverejňované údaje

o objednávkach a faktúrach

Databáza financovaných projektov
Zoznam projektov financovaných agentúrou
Podujatia
Momentálne nie sú žiadne pripravované podujatia.
Publikácia 2018

 publikácia_2017

Výročná správa 2018