preskočiť na hlavný obsah
Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Aktuality

Zmena vo výzve SK-PL 2023

1.4.2024

Agentúra dňa 02.04.2024 zverejňuje nové Záväzné podmienky hospodárenia s finančnými prostriedkami počas riešenia projektu SK-PL 2023 platné od 01.04.2024. Zmena sa týka časti 3  Oprávnené náklady.

SK-SRB 2023 Zverejnenie rozhodnutí o žiadostiach

27.3.2024

Agentúra dňa 27.03.2024 zverejňuje rozhodnutie Rady pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu o žiadostiach podaných v rámci verejnej výzvy SK-SRB 2023.

Úprava otváracích hodín podateľne vo štvrtok dňa 28.03.2024

26.3.2024

Podateľňa bude z prevádzkových dôvodov dňa 28.03.2024 pre verejnosť otvorená v skrátenom režime od 9:00 do 12:00 hod.

Vyhlásenie výzvy na podporu mladých vedeckých pracovníkov

18.3.2024

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky.

Dátum vyhlásenia výzvy je 18. 3. 2024, dátum ukončenia výzvy je 28. 6. 2024.

Monitorovanie výstupov ukončených projektov

13.3.2024

V zmysle zmluvných podmienok APVV je príjemca povinný po ukončení riešenia projektu predkladať monitorovaciu správu o spoločenských a ekonomických prínosoch (dopadoch) výsledkov riešenia projektu. Správa sa podáva vyplnením formulára „Výstupy a prínosy projektu" cez informačný systém APVV. Termín na predkladanie monitorovacej správy v elektronickom systéme, a zároveň v listinnej verzii je vždy do 31. marca príslušného kalendárneho roka

Budova APVV bude zatvorená v dňoch od 4.3. do 8.3.2024

28.2.2024

Budova APVV vrátane podateľne bude pre verejnosť zatvorená v dňoch od 4.3. do 8.3.2024 z dôvodu pokračujúcich rekonštrukčných prác sociálnych zariadení na prízemí budovy. Týmto nie je ovplyvnené zasielanie zásielok cez poštový úrad.

O agentúre

O agentúre

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (agentúra) bola zriadená v roku 2005 zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

Agentúra je rozpočtová organizácia napojená na rozpočet Slovenskej republiky prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a napĺňa programové vyhlásenie vlády, v ktorom je medzi hlavnými prioritami uvedené budovanie vedomostnej spoločnosti na Slovensku.

Vytvorte si vlastné menu

Bližšie informácie o rýchlej navigácii.

Vyhlásené výzvy

Zoznam aktuálne vyhlásených výziev, v ktorých je možné podávať žiadosti
Dátum uzavretia: 28. 6. 2024
Zostávajúci čas: 65 dní, 11 hodín

Aktívne grantové schémy

Aktívne grantové schémy

Zoznam grantových schém
Zobrazenie všetkých aktívnych grantových schém

Archív grantových schém

Archív grantových schém

Archív grantových schém
Zobrazenie všetkých archivovaných grantových schém

Zverejňovanie údajov

Povinne zverejňované údaje

o objednávkach a faktúrach

Databáza financovaných projektov
Zoznam projektov financovaných agentúrou

Podujatia

Momentálne nie sú žiadne pripravované podujatia.

Publikácia 2023

Publikácia - Výskumné projekty s vynikajúcou úrovňou 2023

Výročná správa 2022

Výročná správa 2022