phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
Aktuality
20.11.2019
Agentúra dňa 20.11.2019 zverejňuje 6. časť rozhodnutí v rámci verejnej výzvy MVP 2019. Ďalšie rozhodnutia budú zverejnené priebežne, a to po ukončení kontroly podaných žiadostí.
6.11.2019
Agentúra dňa 06.11.2019 zverejňuje 5. časť rozhodnutí v rámci verejnej výzvy MVP 2019. Ďalšie rozhodnutia budú zverejnené priebežne, a to po ukončení kontroly podaných žiadostí.
6.11.2019
Z dôvodu ukončenia výzvy VV2019 budú dňa 12.11.2019 predĺžené stránkové hodiny podateľne do 16:00 hod.
30.10.2019
Agentúra na podporu výskumu a vývoja na základe dodatočného rozhodnutia zmiešanej komisie Slovensko-Bielorusko rozhodla, že žiadateľovi Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre so žiadosťou číslo SK-BY-RD-19-0014 sa finančné prostriedky poskytujú.
16.10.2019
Agentúra dňa 16.10.2019 zverejňuje 4. časť rozhodnutí v rámci verejnej výzvy MVP 2019. Ďalšie rozhodnutia budú zverejnené priebežne, a to po ukončení kontroly podaných žiadostí.
8.10.2019
Dňa 10. 10. 2019 od 7:30 do 08:00 hod., 
dňa 11. 10. 2019 od 8:00 do 9:00 hod. a medzi 11:00 a 12:00 hod. 
bude prebiehať systémová údržba informačných systémov a IKT zariadení a zároveň výmena elektromeru zo strany Západoslovenskej distribučnej, a.s. Počas vykonávanej údržby budú nedostupné všetky informačné systémy a aj webová stránka agentúry.
O agentúre
O agentúre

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (agentúra) bola zriadená v roku 2005 zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

Agentúra je rozpočtová organizácia napojená na rozpočet Slovenskej republiky prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a napĺňa programové vyhlásenie vlády, v ktorom je medzi hlavnými prioritami uvedené budovanie vedomostnej spoločnosti na Slovensku.

Vytvorte si vlastné menu

Bližšie informácie o rýchlej navigácii.

Vyhlásené výzvy
Momentálne nie sú otvorené žiadne výzvy.
Aktívne grantové schémy
Aktívne grantové schémy

Zoznam grantových schém
Zobrazenie všetkých aktívnych grantových schém

Archív grantových schém
Archív grantových schém

Archív grantových schém
Zobrazenie všetkých archivovaných grantových schém

Zverejňovanie údajov
Povinne zverejňované údaje

o objednávkach a faktúrach

Databáza financovaných projektov
Zoznam projektov financovaných agentúrou
Podujatia
Momentálne nie sú žiadne pripravované podujatia.
Publikácia 2018

 publikácia_2017

Výročná správa 2018