phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Podateľňa bude dňa 22.10.2020 zatvorená

Podateľňa APVV bude vo štvrtok dňa 22.10.2020 z technických príčin zatvorená.
Otvorená bude opäť od piatka 23.10.2020.

Obnovenie prevádzky IS na podávanie projektov

Informačný systém na podávanie a správu projektov je opäť obnovený. Avšak z dôvodu predchádzajúcej havárie by sme týmto chceli upozorniť všetkých žiadateľov a riešiteľov projektov, aby si skontrolovali správnosť svojich údajov v informačnom systéme, a to hlavne úpravy, ktoré vykonali v období od 1.10. do 5.10. 2020.

Obmedzenie prevádzky IS na podávanie projektov

Z dôvodu predchádzajúcej havárie vykurovacieho telesa a vytopenia budovy APVV prebieha postupne obnova jednotlivých informačných systémov. Z uvedeného dôvodu je nedostupný informačný systém na podávanie a správu projektov. O ďalšom postupe a dostupnosti informačného systému vás budeme informovať.

Obnovenie prevádzky APVV

Prevádzka APVV a všetky informačné systémy sú opäť obnovené.

Neplánované obmedzenie prevádzky APVV

Z dôvodu havárie vykurovacieho telesa a vytopeniu budovy. Bude agentúra od teraz do pondelka 5. 10. 2020 a zatvorená a všetky informačné systémy nedostupné.

Vyhlásenie výzvy Slovensko – Rakúsko 2020

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Rakúskej republike.
 
Dátum vyhlásenia výzvy je 01. 10. 2020, dátum ukončenia výzvy je 01. 12. 2020.

« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »