Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Archív aktualít

Vyhlásenie výzvy Dunajská stratégia – Francúzsko 2022

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a v súlade s Programom na financovanie projektov multilaterálnej vedecko-technickej spolupráce v dunajskom regióne, podpísaným dňa 14.07.2016 vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike, Bulharskej republike, Českej republike, Čiernej Hore, Rakúskej republike, Srbskej republike a Francúzskej republike.

Dátum vyhlásenia výzvy je 09. 11. 2022, dátum ukončenia výzvy je 16. 01. 2023.

Aktualizácia webstránky

Dňa 10. 11. 2022 v čase od 08:00 do 10:00 hod. bude prebiehať aktualizácia hlavnej webovej stránky agentúry, počas ktorej môže byť krátkodobo nedostupná celá stránka alebo niektorá jej funkcionalita.

Zmeny vo verejnej výzve VV 2022

Predsedníctvo APVV v rámci verejnej výzvy VV 2022 zjednodušilo formuláre pre základný výskum, určilo nový postup hodnotenia a upravilo podmienky čerpania finančných prostriedkov.

Vyhlásenie výzvy Slovensko – Francúzsko 2022

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a Francúzskej republike.

Dátum vyhlásenia výzvy je 03. 10. 2022, dátum ukončenia výzvy je 05. 12. 2022.

Zverejnená výzva VV 2022

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky.

Dátum vyhlásenia výzvy je 26. 9. 2022, dátum ukončenia výzvy je 28. 11. 2022.

Nedostupnosť informačných systémov z dôvodu systémovej údržby

Dňa 13. 09. 2022 od 9:00 do 10:00 hod. bude prebiehať systémová údržba informačných systémov. Počas vykonávanej údržby budú nedostupné systémy na podávanie, riešenie a hodnotenie projektov (https://is.apvv.sk/https://portal.apvv.sk/, https://site.apvv.sk/).

« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »