Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Slovensko – Bulharsko 2013

Slovensko – Bulharsko 2013
Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Bulharskej republike

Ročná správa o riešení projektu

Predkladá príjemca na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov v termíne do 31. 1. 2017. Všetky časti ročnej správy je potrebné vyplniť prostredníctvom Portálu APVV.

Súbory RS1 a VPP na vypĺňanie v MS Word je potrebné vytvoriť a stiahnuť priamo v elektronickom systéme.
Súbor RS2 sa vytvorí až po zadaní všetkých údajov o čerpaní finančných prostriedkov do elektronického systému.