Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Slovensko – Bulharsko 2013

Slovensko – Bulharsko 2013
Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Bulharskej republike

Záverečná správa o riešení projektu

Predkladá príjemca na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa uplynutia lehoty na riešenie projektu. Všetky časti záverečnej správy je potrebné vyplniť prostredníctvom Portálu APVV.

Súbory ZS1 a VPP na vypĺňanie v MS Word je potrebné vytvoriť a stiahnuť priamo v elektronickom systéme.
Súbor ZS2 sa vytvorí až po zadaní všetkých údajov o čerpaní finančných prostriedkov do elektronického systému.