Sekretariát: +421 2 572 04 501 English
Slovensko – Francúzsko 2011
Výzva na podávanie návrhov na spoločné projekty podporujúce spoluprácu medzi pracoviskami Slovenskej republiky a Francúzskej republiky na roky 2012 – 2013

Pre túto výzvu momentálne nie sú žiadne otázky a odpovede.