Sekretariát: +421 2 572 04 501 English
Slovensko – Francúzsko 2011
Výzva na podávanie návrhov na spoločné projekty podporujúce spoluprácu medzi pracoviskami Slovenskej republiky a Francúzskej republiky na roky 2012 – 2013

Záverečná správa o riešení projektu

Predkladá príjemca na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa uplynutia lehoty na riešenie projektu. Finančnú časť správy ZS2 je potrebné vyplniť prostredníctvom on-line systému.

Usmernenia

Ročná správa o riešení projektu – 2012

Predkladá príjemca na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov v termíne do 31. 1. 2013. Finančnú časť správy RS2 je potrebné vyplniť prostredníctvom on-line systému.

Ročná správa o riešení projektu – 2011

Predkladá príjemca na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov v termíne do 31. 1. 2012. Finančnú časť správy RS2 je potrebné vyplniť prostredníctvom on-line systému.