Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Slovensko – Rusko 2007

Slovensko – Rusko 2007
Výzva k podávaniu návrhov na spoločné projekty vedecko-technickej spolupráce medzi pracoviskami Slovenskej republiky a Ruskej federácie na roky 2008 – 2009

Priložené dokumenty