Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Slovensko – Rusko 2007

Slovensko – Rusko 2007
Výzva k podávaniu návrhov na spoločné projekty vedecko-technickej spolupráce medzi pracoviskami Slovenskej republiky a Ruskej federácie na roky 2008 – 2009

Záverečná správa o riešení projektu

Predkladá príjemca v termíne v súlade so Zmluvou o poskytnutí finančných prostriedkov. Finančná časť správy ZS2 sa vypĺňa prostredníctvom on-line systému .

Ročná správa o riešení projektu za rok 2009

Predkladá príjemca v termíne do 31.1.2010 v súlade so Zmluvou o poskytnutí finančných prostriedkov. Finančná časť správy RS2 sa vypĺňa prostredníctvom on-line systému .

Záverečná správa o riešení projektu za rok 2008

Predkladá príjemca v termíne v súlade so Zmluvou o poskytnutí finančných prostriedkov. Finančná časť správy ZS2 sa vypĺňa prostredníctvom on-line systému .

Ročná správa o riešení projektu za rok 2008

Predkladá príjemca v termíne do 31.1.2009 v súlade so Zmluvou o poskytnutí finančných prostriedkov. Finančná časť správy RS2 sa vypĺňa prostredníctvom on-line systému .