Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Slovensko – Slovinsko 2010

Slovensko – Slovinsko 2010
Výzva na podávanie návrhov na spoločné projekty vedecko-technickej spolupráce medzi pracoviskami Slovenskej republiky a Slovinskej republiky na roky 2011 – 2012

Usmernenia

Záverečná správa o riešení projektu

Predkladá príjemca na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa uplynutia lehoty na riešenie projektu. Finančnú časť správy ZS2 je potrebné vyplniť prostredníctvom on-line systému.

Ročná správa o riešení projektu

Predkladá príjemca na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov v termíne do 31. 1. 2012. Finančnú časť správy RS2 je potrebné vyplniť prostredníctvom on-line systému.