Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Slovensko – Srbsko 2009

Slovensko –Srbsko 2009
Výzva k podávaniu návrhov na spoločné projekty výskumu a vývoja podporujúce spoluprácu medzi pracoviskami Slovenskej republiky a Srbskej republiky na roky 2010 - 2011

Pre túto výzvu momentálne nie sú žiadne otázky a odpovede.