Sekretariát: +421 2 572 04 501 English
Slovensko –Srbsko 2009
Výzva k podávaniu návrhov na spoločné projekty výskumu a vývoja podporujúce spoluprácu medzi pracoviskami Slovenskej republiky a Srbskej republiky na roky 2010 - 2011

Záverečná správa o riešení projektu

Predkladá príjemca na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa uplynutia lehoty na riešenie projektu. Finančnú časť správy ZS2 je potrebné vyplniť prostredníctvom on-line systému.

Záverečná správa o riešení projektu – 2011

Predkladá príjemca na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa uplynutia lehoty na riešenie projektu. Finančnú časť správy ZS2 je potrebné vyplniť prostredníctvom on-line systému.

Ročná správa o riešení projektu za rok 2011

Predkladá príjemca na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov v termíne do 31. 1. 2012. Finančnú časť správy RS2 je potrebné vyplniť prostredníctvom on-line systému.

Záverečná správa o riešení projektu – 2010

Predkladá príjemca na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa uplynutia lehoty na riešenie projektu. Finančnú časť správy ZS2 je potrebné vyplniť prostredníctvom on-line systému.

Ročná správa o riešení projektu za rok 2010

Predkladá príjemca na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov v termíne do 31. 1. 2011. Finančnú časť správy RS2 je potrebné vyplniť prostredníctvom on-line systému.