phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
Slovensko – Ukrajina 2013
Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a na Ukrajine

Pre túto výzvu momentálne nie sú žiadne otázky a odpovede.

Grantové
schémy