Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Slovensko – Ukrajina 2013

Slovensko – Ukrajina 2013
Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a na Ukrajine

Podľa znenia verejnej výzvy SK-UA 2013 vyhlásenej dňa 03. 05. 2013 agentúra zverejňuje dňa 02. 01. 2014 rozhodnutia o žiadostiach podľa § 19 ods. 8 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, a to na internetovej stránke agentúry.

Agentúra po zverejnení rozhodnutia Rady pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu na internetovej stránke agentúry následne oznámi všetkým žiadateľom rozhodnutie o ich žiadosti písomnou formou.

Priložené dokumenty