phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
COST 2006
Výzva na predkladanie projektov vyvolaných medzinárodnou spoluprácou vo výskume a vývoji COST (European Co-operation in the Field of Scientific and Technical Research) - COST 2006

Výzva je uzavretá

Grantové
schémy