Sekretariát: +421 2 572 04 501 English
COST 2006
Výzva na predkladanie projektov vyvolaných medzinárodnou spoluprácou vo výskume a vývoji COST (European Co-operation in the Field of Scientific and Technical Research) - COST 2006

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vypisuje dňa 31. mája 2006 výzvu na podávanie žiadostí na riešenie projektov vyvolaných medzinárodnou spoluprácou vo výskume a vývoji programu COST. Výzva bude uzavretá 31. júla 2006. Predmetem verejnej výzvy je formou nenávratnej podpory zo štátneho rozpočtu podporiť účasť slovenských výskumných a vývojových pracovníkov v európskej mnohostrannej spolupráci v oblasti výzkumu a vývoja so zameraním na základný a aplikovaný výzkum podľa tematického vymedzenia európskej spolupráce COST.

Podklady k výzve

D- Charakteristika projektu - záväzná osnova

Vzor prázdneho formulára