Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

EUREKA 2006

EUREKA 2006
Výzva na podávanie projektov výskumu a vývoja - EUREKA 2006

Pre túto výzvu momentálne nie sú žiadne otázky a odpovede.