Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

EUREKA 2006

EUREKA 2006
Výzva na podávanie projektov výskumu a vývoja - EUREKA 2006

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vypisuje dňa 31. mája 2006 výzvu na podávanie žiadostí na riešenie projektov vyvolaných medzinárodnou spoluprácou vo výskume a vývoji programu EUREKA. Výzva bude uzavretá 31. júla 2006. Predmetem verejnej výzvy je formou nenávratnej podpory zo štátneho rozpočtu podporiť účasť slovenských výskumných a vývojových pracovníkov v európskej mnohostrannej spolupráci v oblasti výskumu a vývoja s cieľom zvýšenia konkurenceschopnosti európskeho priemyslu v svetovom meradle.

Podklady k výzve

D- Charakteristika projektu - záväzná osnova

Vzor prázdneho formulára