phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
Transfer 2005
Výzva "Prenos poznatkov výskumu a vývoja do praxe" - Transfer 2005

Pre túto výzvu momentálne nie sú žiadne otázky a odpovede.

Grantové
schémy