Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Transfer 2005

Transfer 2005
Výzva "Prenos poznatkov výskumu a vývoja do praxe" - Transfer 2005