phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
VVCE 2007
Verejná výzva na predkladanie žiadostí v rámci programu "Podpora vzniku a činnosti výskumných a vzdelávacích centier excelentnosti" – VVCE 2007

Pre túto výzvu momentálne nie sú žiadne otázky a odpovede.

Grantové
schémy