phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
VVCE 2007
Verejná výzva na predkladanie žiadostí v rámci programu "Podpora vzniku a činnosti výskumných a vzdelávacích centier excelentnosti" – VVCE 2007

Záverečná správa o riešení projektu – 2011

Ročná správa o riešení projektu – 2011

Záverečná správa o riešení projektu– 2010

Ročná správa o riešení projektu – 2010

Záverečná správa o riešení projektu – 2009

Ročná správa o riešení projektu – 2009

Grantové
schémy