phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
VV 2010 (Máj)
Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2010 (Máj)
Zoznamy schválených a nechválených žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektov v jednotlivých odboroch vedy a techniky sú zverejnené na stránke VV 2010 – Zverejnenie rozhodnutí o žiadostiach.

Priložené dokumenty

Grantové
schémy