phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
VV 2010 (Máj)
Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2010 (Máj)

Usmernenia

Záverečná správa o riešení projektu

Ročná správa o riešení projektu

Ročná správa o riešení projektu – 2011

Grantové
schémy