phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
Zoznam financovaných projektov:

Číslo projektu Názov projektu Príjemca Schválená podpora v € Výzva Vedný odbor ZK projektu*
APVT-20-002002 Logistické zabezpečenie evakuácie Fakulta špeciálneho inžinierstva ŽU 2 821.00
(85 000 Sk)
VV 2002 (Apríl) Spoločenské vedy -
APVT-20-002004 Energetické rušenie v elektrizačnej sústave STU v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií 42 123.00
(1 269 000 Sk)
VV 2004 Technické vedy zk-apvt-20-002004.pdf
APVT-20-002202 Elektrochemické sledovanie reaktivity prírodných a laboratórne pripravených partikulárnych materiálov Hutnícka fakulta TU KE 2 821.00
(85 000 Sk)
VV 2002 (Apríl) Technické vedy -
APVT-20-002504 Teoretické štúdium a aplikácie neurónových sietí s \"echo stavmi\" v umelej inteligencii a kognitívnej vede STU v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií 63 433.00
(1 911 000 Sk)
VV 2004 Prírodné vedy zk-apvt-20-002504.pdf
APVT-20-002604 Biologicky aktívne látky prírodného charakteru s potenciálnym využitím pri prevencii a terapii nádorových ochorení Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta 84 810.00
(2 555 000 Sk)
VV 2004 Prírodné vedy zk-apvt-20-002604.pdf
APVT-20-002904 Identifikácia vhodných autentifikačných markerov a vývoj optimálnych analytických postupov na ich stanovenie vo vybraných potravinárskych komoditách. STU v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie 67 217.00
(2 025 000 Sk)
VV 2004 Prírodné vedy zk-apvt-20-002904.pdf
APVT-20-003004 Štúdium toxicity a tolerancie voči ťažkým kovom v lišajníkových fotobiontoch UPJŠ v Košiciach, Prírodovedecká fakulta 44 247.00
(1 333 000 Sk)
VV 2004 Prírodné vedy zk-apvt-20-003004.pdf
APVT-20-003102 Komplexný interaktívny výpočtový systém na objektivizáciu konštruovania modulov pracovných strojov SjF STU BA 63 732.00
(1 920 000 Sk)
VV 2002 (Apríl) Technické vedy -
APVT-20-003104 Oxidačný stres a porovnanie štandardnej a génovej antioxidačnej terapie v experimente in vitro a in vivo Univerzita Komenského, Lekárska fakulta, Ústav patologickej anatómie 104 461.00
(3 147 000 Sk)
VV 2004 Prírodné vedy zk-apvt-20-003104.pdf
APVT-20-003204 Moderné metódy stochastického a nestochastického modelovania neurčitosti a ich inžinierske aplikácie STU v Bratislave, Stavebná fakulta 124 344.00
(3 746 000 Sk)
VV 2004 Prírodné vedy zk-apvt-20-003204.pdf
APVT-20-003302 Výskum uplatnenia progresívneho ekologického chladiaceho rezného média v obrábaní Materiálovotechnologická fakulta Trnava STUBA 5 311.00
(160 000 Sk)
VV 2002 (Apríl) Technické vedy -
APVT-20-003602 Socio-ekonomické nerovnosti v zdraví UPJŠ 1 095.00
(33 000 Sk)
VV 2002 (Apríl) Lekárske vedy -
APVT-20-003704 Hypericum perforatum L.: Genetické aspekty syntézy hypericínu a jeho fotocytotoxické účinky UPJŠ v Košiciach, Prírodovedecká fakulta 138 651.00
(4 177 000 Sk)
VV 2004 Prírodné vedy zk-apvt-20-003704.pdf
APVT-20-003902 Štúdium komplexných biologických fenoménov na úrovni funkčnej analýzy genómov kvasiniek PriF UK 76 346.00
(2 300 000 Sk)
VV 2002 (Apríl) Prírodné vedy -
APVT-20-003904 Biochemické a genetické aspekty stárnutia a bunkovej smrti vláknitých húb. STU v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie 51 284.00
(1 545 000 Sk)
VV 2004 Prírodné vedy zk-apvt-20-003904.pdf

* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

Dátum poslednej zmeny: 27.8.2019