Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

DO7RP (2011)

DO7RP (2011)
Otvorená verejná výzva na predkladanie žiadostí o dofinancovanie projektov 7. rámcového programu Európskeho spoločenstva (ES) pre výskum, technologický rozvoj a demonštračné činnosti vrátane programu ES pre atómovú energiu (EURATOM)

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (ďalej len „agentúra") v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja vyhlasuje v roku 2011 otvorenú verejnú výzvu na predkladanie žiadostí o dofinancovanie podporených projektov 7. rámcového programu Európskeho spoločenstva (ES) pre výskum, technologický rozvoj a demonštračné činnosti vrátane programu ES pre atómovú energiu (EURATOM) – DO7RP (2011).

Cieľom tejto výzvy je podporiť aktívnu účasť slovenských špičkových pracovníkov a kolektívov výskumu a vývoja v 7. rámcovom programe Európskeho spoločenstva pre výskum, technologický rozvoj a demonštračné činnosti (ďalej len „7RP") prostredníctvom dofinancovania nákladov potrebných na realizáciu návrhov projektov 7RP, ktoré získali finančnú podporu od Európskej komisie. Dofinancovanie sa zameriava na podporu účasti slovenských subjektov v projektoch výskumu a vývoja. Ide o otvorenú verejnú výzvu. Agentúra zabezpečí priebežné hodnotenie žiadostí 3 krát ročne.

Aktualizácia | Pridané: 20. 8. 2012

Uzatvorenie výzvy DO7RP (2011)

Z dôvodu aktualizácie výzvy DO7RP predsedníctvo agentúry uznesením zo dňa 9. 8. 2012 rozhodlo o uzatvorení výzvy DO7RP (2011) k 20. 8. 2012. Zároveň schválilo vyhlásenie aktualizovanej výzvy DO7RP (2012) k 20. 8. 2012, ktorú nájdete na http://www.apvv.sk/grantove-schemy/multilateralne-vyzvy/vyzvy-do7rp/do7rp-2012?tab=call.

Na tejto adrese nájdete aj všetky potrebné formuláre týkajúce sa žiadostí z výziev DO7RP (2008) a DO7RP (2011).

Podklady k výzve

Žiadosť o poskytnutie prvého príspevku sa podáva cez elektronický systém na predkladanie žiadostí.

Žiadosť o poskytnutie druhého, ďalšieho a záverečného príspevku sa podáva prostredníctvom formulárov žiadostí o ďalšie príspevky.