Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

DO7RP (2012)

DO7RP (2012)
Otvorená verejná výzva na predkladanie žiadostí o dofinancovanie projektov 7. rámcového programu Európskeho spoločenstva (ES) pre výskum, technologický rozvoj a demonštračné činnosti vrátane programu ES pre atómovú energiu (EURATOM)

Pre túto výzvu momentálne nie sú žiadne otázky a odpovede.