Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

DO7RP (2012)

DO7RP (2012)
Otvorená verejná výzva na predkladanie žiadostí o dofinancovanie projektov 7. rámcového programu Európskeho spoločenstva (ES) pre výskum, technologický rozvoj a demonštračné činnosti vrátane programu ES pre atómovú energiu (EURATOM)

Podľa § 19 ods. 8 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov agentúra zverejňuje rozhodnutia o žiadostiach podaných vo výzve DO7RP (2012).

Agentúra po zverejnení na internetovej stránke agentúry následne oznámi všetkým žiadateľom rozhodnutie o ich žiadosti písomnou formou.

Priložené dokumenty