Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

DO7RP (2012)

DO7RP (2012)
Otvorená verejná výzva na predkladanie žiadostí o dofinancovanie projektov 7. rámcového programu Európskeho spoločenstva (ES) pre výskum, technologický rozvoj a demonštračné činnosti vrátane programu ES pre atómovú energiu (EURATOM)

Správa o riešení projektu za rok 2015 a záverečná správa o riešení projektu – platí pre výzvy DO7RP (2008), DO7RP (2011), DO7RP (2012)

Správa o riešení projektu za rok 2014 a záverečná správa o riešení projektu – platí pre výzvy DO7RP (2008), DO7RP (2011), DO7RP (2012)

Správa o riešení projektu za rok 2013 a záverečná správa za rok 2014 – platí pre výzvy DO7RP (2008), DO7RP (2011), DO7RP (2012)

Správa o riešení projektu za rok 2013 – platí pre výzvy DO7RP (2008), DO7RP (2011), DO7RP (2012)

Správa o riešení projektu za rok 2012 – platí pre výzvy DO7RP (2008), DO7RP (2011), DO7RP (2012)

Správa o riešení projektu za rok 2011 – platí pre výzvy DO7RP (2008), DO7RP (2011), DO7RP (2012)