Sekretariát: +421 2 572 04 501 English
LPP 2006
Podpora ľudského potenciálu v oblasti výskumu a vývoja a popularizácia vedy - LPP 2006

Podpora ľudského potenciálu a popularizácie vedy je integrálnou súčasťou úsilia vlády SR zvýšiť konkurencieschopnosť Slovenska prostredníctvom posilnenia výskumno-vývojového potenciálu krajiny. SR zatiaľ vo svojej histórii nemala program podpory ľudského výskumno-vývojového potenciálu a jeho prepojenia na spoločnosť. Program bol vytvorený s vedomím absolútnej nevyhnutnosti zachovať a posilniť úroveň ľudského potenciálu ako základnej nutnej podmienky rozvoja, výskumu a vývoja, ale aj celej spoločnosti.

Podklady k výzve

D-Návrh projektu podľa tematických priorít 1.1 až 8.1 - záväzná osnova

Vzor prázdnych formulárov tematických priorít 1.1 až 8.1