Sekretariát: +421 2 572 04 501 English
VMSP 2009
Verejná výzva na predkladanie žiadostí v rámci programu "Podpora výskumu a vývoja v malých a stredných podnikoch" – VMSP 2009

Pre túto výzvu momentálne nie sú žiadne otázky a odpovede.