Sekretariát: +421 2 572 04 501 English
VMSP 2009
Verejná výzva na predkladanie žiadostí v rámci programu "Podpora výskumu a vývoja v malých a stredných podnikoch" – VMSP 2009

Záverečná správa o riešení projektu – 2010, 2011

Ročná správa o riešení projektu – 2010, 2011

Záverečná správa o riešení projektu – 2009

Ročná správa o riešení projektu – 2009