Sekretariát: +421 2 572 04 501 English
VV 2011
Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2011

Záverečná správa o riešení projektu

Ročná správa o riešení projektu

Usmernenia