phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Oznámenie k bilaterálnym a multilaterálnym výzvam

Oznamujeme riešiteľom projektov v rámci bilaterálnych (SK-FR 2019, SK-BY RD 2019, SK-CN RD 2018, SK-IL RD 2018, SK-PL 2018, SK-PT 2018 a SK-SRB 2018) a multilaterálnych výziev (DS 2019) ...

Odporúčania k bežiacim projektom v súvislosti s COVID-19

Agentúra vydáva odporúčania v súvislosti s COVID-19.

Informácia k vyhlásenej výzve PP-COVID 2020

Informujeme všetkých žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektov vo výzve PP-COVID 2020, že žiadosti je možné podávať vo všetkých skupinách odborov vedy a techniky ...

Vyhlásenie výzvy PP-COVID 2020

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí v rámci programu „Podpora výskumu a vývoja so zameraním na zvládnutie pandémie koronavírusu a jej dopadov na obdobie rokov 2020-2021“.

Dátum vyhlásenia výzvy je 15. 06. 2020, dátum ukončenia výzvy je 15. 07. 2020.

Opatrenia č.10 proti šíreniu COVID-19

Z dôvodu zabránenia šírenia vírusu COVID-19 Vám oznamujeme, že podateľňa bude od 16.6. do 30.6.2020 otvorená v obmedzenom režime v Po-Štv od 10:00 do 12:00 hod.. Zamestnanci APVV budú naďalej pracovať z domu v zmysle Príkazu riaditeľa č.10/2020.

Informácia k verejnej výzve VV2019

Informujeme všetkých úspešných žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektov vo výzve VV 2019, že v spojitosti s mimoriadnou situáciou počas pandémie sa posunuli niektoré termíny harmonogramu hodnotiaceho procesu.

« 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 »