Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Právne služby pre APVV

V zmysle Čl.8 ods.(1) Pravidiel, ktorými sa pre štátne orgány upravujú transparentné zásady využívania právnych služieb advokátov zo strany štátu vrátane ich výberu a odmeňovania zverejňujeme požadované informácie.

 

Archív