Sekretariát: +421 2 572 04 501 English
SUSPP 2009
Verejná výzva na predkladanie žiadostí v rámci programu "Podpora spolupráce univerzít a SAV s podnikateľským prostredím" – SUSPP 2009

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 233/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 172/2005 Z. z. v znení zákona č. 233/2008 Z. z. [pdf, 179 KB]") vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie rozvojových projektov v rámci programu "Podpora spolupráce univerzít a SAV s podnikateľským prostredím".

Aktualizácia | Pridané: 11. 3. 2009

Novelizácia zákona

Upozorňujeme na novelizáciu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, podľa ktorej sa s účinnosťou od 1. marca 2009 menia limity vstupnej ceny hmotného a nehmotného majetku nasledovne:

  • vstupná cena hmotného majetku vyššia ako 1 700 EUR,
  • vstupná cena nehmotného majetku vyššia ako 2 400 EUR.

Podklady k výzve

Žiadosť na riešenie projektu výskumu a vývoja

Informatívne dokumenty