Sekretariát: +421 2 572 04 501 English
SUSPP 2009
Verejná výzva na predkladanie žiadostí v rámci programu "Podpora spolupráce univerzít a SAV s podnikateľským prostredím" – SUSPP 2009

Záverečná správa o riešení projektu

Aktualizácia
Agentúra oznamuje, že pre čerpanie finančných prostriedkov od roku 2011 sa nahrádza pôvodné znenie časti 6.1. Zmena rozpočtu Prílohy č. 4 Zmluvy – Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami počas riešenia projektu v rámci výzvy APVV „Podpora spolupráce univerzít a SAV s podnikateľským prostredím" – SUSPP 2009 novým znením uvedeným v priloženom usmernení.  

Ročná správa o riešení projektu za rok 2012

Aktualizácia 
Agentúra oznamuje, že pre čerpanie finančných prostriedkov od roku 2011 sa nahrádza pôvodné znenie časti 6.1. Zmena rozpočtu Prílohy č. 4 Zmluvy – Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami počas riešenia projektu v rámci výzvy APVV „Podpora spolupráce univerzít a SAV s podnikateľským prostredím" – SUSPP 2009 novým znením uvedeným v priloženom usmernení.

Usmernenie

Ročná správa rozvojového projektu za rok 2010

Aktualizácia
Agentúra oznamuje, že pre čerpanie finančných prostriedkov od roku 2011 sa nahrádza pôvodné znenie časti 6.1. Zmena rozpočtu Prílohy č. 4 Zmluvy – Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami počas riešenia projektu v rámci výzvy APVV „Podpora spolupráce univerzít a SAV s podnikateľským prostredím" – SUSPP 2009 novým znením uvedeným v priloženom usmernení.  

Správa o riešení plánovacieho grantu projektu za rok 2009