phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
LPP 2007
Verejná výzva na predkladanie žiadostí v rámci programu "Podpora ľudského potenciálu v oblasti výskumu a vývoja a popularizácia vedy" – LPP 2007

Záverečná správa o riešení projektu – 2012

Ročná správa o riešení projektu – 2012

Usmernenia

Záverečná správa o riešení projektu – 2011

Ročná správa o riešení projektu – 2011

Záverečná správa o riešení projektu – 2010

Ročná správa o riešení projektu – 2010

Záverečná správa o riešení projektu – 2009

Ročná správa o riešení projektu – 2009

Grantové
schémy