Sekretariát: +421 2 572 04 501 English
SUSPP 2007
Verejná výzva na predkladanie žiadostí v rámci programu "Podpora spolupráce univerzít a SAV s podnikateľským prostredím" – SUSPP 2007

Záverečná správa o riešení projektu

Aktualizácia
Agentúra oznamuje, že pre čerpanie finančných prostriedkov od roku 2011 sa nahrádza pôvodné znenie časti 4.1. Prílohy č. 2 Zmluvy – Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami počas riešenia rozvojového projektu APVV v rámci programu „Podpora spolupráce univerzít a SAV s podnikateľským prostredím" vo výzve SUSPP 2007 novým znením uvedeným v priloženom usmernení.

Ročná správa o riešení projektu

Aktualizácia
Agentúra oznamuje, že pre čerpanie finančných prostriedkov od roku 2011 sa nahrádza pôvodné znenie časti 4.1. Prílohy č. 2 Zmluvy – Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami počas riešenia rozvojového projektu APVV v rámci programu „Podpora spolupráce univerzít a SAV s podnikateľským prostredím" vo výzve SUSPP 2007 novým znením uvedeným v priloženom usmernení.

Ročná správa rozvojového projektu za rok 2010

Aktualizácia
Agentúra oznamuje, že pre čerpanie finančných prostriedkov od roku 2011 sa nahrádza pôvodné znenie časti 4.1. Prílohy č. 2 Zmluvy – Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami počas riešenia rozvojového projektu APVV v rámci programu „Podpora spolupráce univerzít a SAV s podnikateľským prostredím" vo výzve SUSPP 2007 novým znením uvedeným v priloženom usmernení.

Ročná správa rozvojového projektu za rok 2009

Správa o riešení plánovacieho grantu projektu za rok 2008